HÈ PHIÊU - CHILL ĐÃI - GIẢM 30-50%++ TOÀN BỘ SẢN PHẨM

HÈ PHIÊU - CHILL ĐÃI - GIẢM 30-50%++ TOÀN BỘ SẢN PHẨM


HÈ PHIÊU - CHILL ĐÃI TẠI MAXXKER VIETNAM - GIẢM 30-50%++ TOÀN BỘ SẢN PHẨM

✔ Từ ngày 15-26/8/2020: adidas giảm 30-50%++ toàn bộ sản phẩm
✔ Từ ngày 06-23/8/2020
- Li-Ning, ASICS, Le coq sportif: giảm 40% cho sản phẩm thứ 2 hàng nguyên giá (sản phẩm thứ 2 giá thấp hơn)
- Nike: giảm 40% toàn bộ sản phẩm (không bao gồm hàng xuân hè 2020)

← Bài trước Bài sau →